Asahi Transnational

    
 
2023-03-13

[3D SCAN] ข้อมูลผลิตภัณฑ์: Geomagic Design X

Geomagic Design X

 

About Reverse Engineering

มีหลายวิธีในการสร้าง 3D CAD จากข้อมูลที่ได้จากการสแกน 3 มิติ อธิบายอย่างคร่าวๆวิธีการมีดังนี้
 

การเตรียมข้อมูล:
แก้ไขข้อมูลการสแกน (STL mesh)
เคลียร์ข้อมูลการสแกนให้สวยงาม,เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย,ลบจุดที่เป็นส่วนเกิน,การทําให้มีขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตาข่าย ฯลฯ
 
พื้นผิว โดยวิธีการ ①, ② หรือ ③
 

① พื้นผิวอัตโนมัติ:
วัตถุประสงค์หลักคือการแปลงรูปแบบไฟล์เสแกน (ไฟล์ STL) โดยซอฟต์แวร์ 3D CAD อาจส่งผลให้เกิดความบกพร่องบนพื้นผิวซึ่งเป็นเรื่องยากหากจําเป็นต้องแก้ไข 3D โมเดลในอนาคต แต่ข้อดีคือสามารถสร้างข้อมูลได้ในเวลาอันสั้นด้วยคําสั่งเดียว
 

② ขอบเขตพื้นผิวที่เหมาะสม:
สร้างพื้นผิวโมเดล 3D CAD จากข้อมูลการสแกนด้วยซอฟต์แวร์หรือดําเนินการด้วยตนเอง ในบางครั้งเราทำการสร้างfilletsและส่วนที่เป็นรูด้วยเช่นกัน โมเดล 3 มิติที่ถูกสร้างขึ้นจึงมีความเหมือนและตรงตามรูปแบบไฟล์สแกน
 

③ การสร้างแบบจําลองย้อนกลับ:
ตัวอย่างเช่น หากขนาดของข้อมูลที่ได้จากการสแกนคือ 4.98 แต่โมเดลต้นฉบับอยู่ที่ 5 เราจึงต้องทำการปรับแก้ไข นอกจากนี้เรายังแก้ไขความไม่สอดคล้องในพื้นผิวของการเชื่อมต่อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย และจะดีมากหากมี Drawing มาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงได้ การสร้างแบบจําลองนี้ข้อมูลที่ได้จะมีคุณภาพสูงใกล้เคียงกับโมเดล 3 มิติต้นฉบับ แต่ผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะการทํา 3D CAD ในระดับหนึ่ง
 

เมื่อลูกค้าให้สร้างแบบจําลอง 3 มิติเราจะมีการพูดคุยหลายครั้งเพื่อทําความเข้าใจระดับคุณภาพข้อมูลที่ต้องการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการทํางานข้างต้น เช่นในกรณีของการสร้างแบบจําลอง 3 มิติของแม่พิมพ์ พื้นผิวของผลิตภัณฑ์จะถูกสร้างขึ้นตามข้อมูลการสแกนและเลือกใช้วิธีการ เช่นการสร้างแบบจําลองย้อนกลับโดยใช้ Drawing ในการอ้างอิงค่าและขนาด ไฟล์ของโมเดล 3 มิติที่ส่งให้เราอาจเป็นไฟล์ Parasolid, STEP หรือ IGES ในกรณีที่ลูกค้ามีซอฟต์แวร์ 3D CAD หากใช้ SOLIDWORKS และสามารถรับไฟล์ Parasolidได้เราขอแนะนําใช้ไฟล์ Parasolid
 

ซอฟต์แวร์งานวิศวกรรมย้อนกลับ | Geomagic Design X


 

เมื่อพูดถึงถึงซอฟต์แวร์งานวิศวกรรมย้อนกลับหลายคนจะนึกถึง Geomagic Design X ของ
3D Systems เพราะเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ใช้มากที่สุดในโลกและยังถูกใช้ในบริการของเราด้วย
นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการสร้างแบบจําลองต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วเรายังมีอินเทอร์เฟซเต็มรูปแบบพร้อมซอฟต์แวร์ 3D CAD ที่สําคัญ ตัวอย่างเช่น LiveTransfer ของ Geomagic Design X ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเช่นเรขาคณิต,Topology,ประวัติการสร้างแบบจําลองและพารามิเตอร์ของแบบจําลองพาราเมตริก 3 มิติไปยังCADซอฟต์แวร์เช่น Autodesk, AutoCAD, Autodesk Inventor, CATIA, PTC Creo, Siemens NX, Siemens Solid Edge หรือ SOLIDWORKS เป็นต้น โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

 

มีอะไรใหม่บ้างใน Geomagic Design X 2022


 

OqtonGeomagic Design X เวอร์ชัน 2022 ได้มีการการออกแบบโลโก้ใหม่ ใช้ชื่อว่า Oqton ซึ่งเป็นชื่อของบริษัทที่ 3D Systems,Inc. เข้าซื้อกิจการในปี 2022
 

เวอร์ชั่น 2022
 

LiveTransfer ไปยังซอฟต์แวร์ CAD เวอร์ชันล่าสุด
 

แอปพลิเคชั่น CAD เวอร์ชั่นดังกล่าวนี้จะถูกพิ่มเติมใน LiveTransfer:
• SOLIDWORKS 2022
• Inventor 2021, 2022, and 2023
• Creo 8.0, 9.0
• Creo Parametric 4.0 M150
• NX 1899, 1926, 1953 series
 

Sketch Toolsการปรับปรุงเครื่องมือเขียนแบบ
 

ได้รับการปรับปรุงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานผ่านเครื่องมือเขียนแบบ:
• วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลาง
• แทนที่ตาข่ายเป้าหมายเมื่อสร้างหรืออัปเดตร่างตาข่าย
• เลือกประเภทการแสดงผลสําหรับมิติวงกลม
• กําหนดข้อ จํากัด จุดกึ่งกลางระหว่างเส้น / ส่วนโค้งและจุด
 

Scanner Probeรองรับ สแกนเนอร์/โพรบ
 

มีการรองรับฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมใน Scanner Direct Control และ LiveCapture:
• สแกนวัตถุโดยตรงใน Design X โดยใช้อินเทอร์เฟซ Hexagon Structured Light Scanner
• รองรับ Scanner Direct Control สำหรับสแกนเนอร์ 3D Einscan Shining
• โดยใช้โพรบ Faro Quantum Max / S + LLP XR / HD
• ใช้ Leica AT960 tracker + Absolute AS1 สแกนเนอร์
 

การปรับปรุงเครื่องมือสร้างแบบจําลอง
 

การปรับปรุง Loft และ Exact Surfacing Tools ช่วยให้คุณสามารถ:
• กําหนดตัวเชื่อมต่อเพื่อให้สามารถควบคุมคุณลักษณะของ Loft ได้มากขึ้น
• เลือกตัวเลือกแบบฟอร์มเพื่อควบคุมการสัมผัสสําหรับเส้นโค้งไกด์สําหรับคําสั่ง Surface Loft
• ประหยัดเวลาโดยนำเอาเครือข่าย auto-surface patch กลับมาใช้ใหม่เมื่อสร้าง surface patch ด้วยตนเอง
 

Region Segmentationการแบ่งส่วนพื้นที่
 

ปรับปรุงคุณภาพของการแบ่งส่วนพื้นที่สําหรับตาข่าย tessellated จาก CAD ด้วยอัลกอริธึมการแบ่งส่วนพื้นที่ใหม่ใน Design X 2022
ตัวเลือก CAD Tessellation Mesh ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ช่วยให้ สามารถแบ่งส่วนพื้นที่คุณภาพสูงของโมเดลตาข่าย CAD
 
 
 
 

เวอร์ชั่น 2020
 

การเลือกแบบพื้นผิว
 

ความสามารถในการเลือกพื้นผิวใหม่ช่วยลดความซับซ้อนของ workflows ชิ้นส่วนที่ยากก่อนหน้านี้ในขณะที่เปิดใช้งาน workflows การสร้างแบบจําลองแบบไฮบริดคุณสมบัตินี้หมายถึงวิธีการสร้างพื้นผิวแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วกับวิธีการสร้างแบบจําลองคุณสมบัติที่มีความแม่นยําสูง ส่งผลให้ CAD ที่นำกลับมาใช้ใหม่มีคุณภาพ ซึ่งช่วยให้โมเดลมีความแม่นยำและเพิ่มความเร็วในการผลิต
• พื้นผิวที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง – ช่วยให้คุณควบคุมตําแหน่งที่พื้นผิวถูกตัดแต่งได้มากขึ้น
• Surface Selected Meshes – เลือกพื้นผิวเฉพาะที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 

Unroll RollUnroll/Roll
 

เครื่องมือใหม่ เช่นการคลี่ออกและม้วนทําให้การสร้างแบบจําลองของรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนนั้นง่ายขึ้น โดยใช้เครื่องมือประมวลผลตาข่ายเพื่อกางตาข่ายและแยกภาพร่าง 2 มิติโดยอัตโนมัติทําการปรับเปลี่ยนที่จําเป็นและม้วนภาพร่างใหม่เพื่องานวิศวกรรม ความสามารถนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการทําซ้ําและทําใหม่หลายครั้ง แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยําของชิ้นส่วนด้วย
 

อัพเดทไฟล์ I/O
 

Geomagic Design X 2020 รวมถึงการปรับปรุงอินเทอร์เฟซ LiveTransfer ยังได้รับการอัปเดตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สแกนล่าสุดและเข้ากันได้กับ CAD เวอร์ชันล่าสุด
• Autodesk® Inventor® 2020
• CATIA® V5/V6 2019 (save as)
• PTC® Creo® 6
• Siemens Solid Edge® 2020
• Siemens® NX™ 1872
• SOLIDWORKS® 2020
 

Mesh Separationการแยกตาข่าย
 

คุณสมบัติใหม่ทําให้ง่ายต่อการแยกวัตถุตาข่ายเดียวออกเป็นแต่ละองค์ประกอบทําให้ง่ายต่อการประมวลผลการพิมพ์ 3 มิติ
 
 
 

Extracting Boundaryการแยกขอบเขต
 

เส้นโค้งที่กำหนดโดยคําสั่งขอบเขตสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็น “เส้นโค้งขอบเขต” ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพพื้นผิว
 
 

เพิ่มประสิทธิภาพพื้นผิว
เวอร์ชั่นล่าสุดได้รับการปรับความเร็วในส่วนของSurface Fit
• auto Surface เร็วขึ้น 36%
• fit surface patches เร็วขึ้น 28%
 

การเปรียบเทียบคุณสมบัติ Geomagic Design X ตามรุ่น

คุณสมบัติ Design X Essentials Design X
Import neutral file formats
Extract sectional polylines or silhouette polylines from mesh or point cloud
Create sketch entities based on extracted polylines
Create 3D sketch entities
Mesh processing tools
Create reference geometry
Create solid bodies
Create surface bodies
Basic modeling features
Manual region creation tools
Align meshes or point clouds to other meshes or point clouds
Interactively align mesh using multiple methods
Measurements between entities
Real-time deviation analysis to compare bodies, curves, sketches or meshes with a base entity
Basic selection tools
Automatically create curve networks on the mesh and fit surface patches
Native CAD Importer/Exporter
Automatically create sketch entities from section of meshes and point clouds
Create 2D sketch independent of a section of meshes and point clouds
Create more types of 2D and 3D sketch entities
3D Sketch on the Mesh
Wizard for creating mesh models from multiple raw 3D scan data
Advanced mesh processing tools
Wizard to align a mesh to a desired set of coordinates
Automatic alignment methods
Transfer design and feature tree to standard CAD software products
Plan a series of commands with parameters and run them
Execute a series of jobs on a computer without manual intervention
Selection techniques based on model properties
Automatically create features from a mesh using Modeling Wizard
Reform features on an existing design based on reference scan data
Advanced surface modeling tools
Body/Face editing tools
Create surface for a specific portion of the mesh using Auto-Surface
Extract a high-quality freeform surface body from a complex mesh
Portable metrology device support and tools
Direct plugin scanning
Automatically classify feature regions by recognizing 3D features from scan data
Automatic region modification tools
Process point clouds and convert them to a mesh
Edit and manage colors and textures on a mesh or point cloud
Detect defects on solid and surface bodies
Check deviation between meshes and point clouds

 

เราให้บริการงานวิศวกรรมย้อนกลับและการใช้งานซอฟต์แวร์ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณสนใจ
 

[ ดาวน์โหลด แคตตาล็อก ]

Geomagic Design X Catalog – English

Geomagic Design X Versions Features Comparison – English

 

แบบฟอร์มติดต่อ:


 

ติดต่อ:

วีนัส โภคทรัพย์ (มือถือ: 087 087 2561)

วิภาวี เสวตวิหารี (มือถือ: 083 064 6976)

โรบิน เซอิโนะ (มือถือ: 083 064 2112)

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

ผลิตภัณฑ์เครื่องวัด3มิติ